Nedjelja, 29. Studeni 2020

Zadnja objava podataka21.08.2020.

Predavanje o održivoj uporabi pesticida

  • PDF

 

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Članak 1.

U Zakonu o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14. i 115/18.) u članku 26. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, moguće je da ovlaštene pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe na zahtjev obveznika izobrazbe administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/39

Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Kontaktirajte nas

  • Adresa: Obrtnička 3, 44316
    Velika Ludina
  • Tel: (+385) 44 658 000
Trenutno se nalazite na: Naslovnica